Om cookies

Vi använder cookies på våra webbplatser, de ger oss möjlighet att se hur webbplatsen används samt en möjlighet att anpassade webbplatsen med relevant information.  En cookie är en textfil som webbläsaren eller motsvarande program laddar ner på uppmaning av den besökta webbplatsen. Varje cookie som laddas ner sparas på besökarens hårddisk och är tillgänglig för webbplatsen via webbläsaren när besökaren återkommer. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas. Med hjälp av cookies kan vi föra besöksstatistik, anpassa sidan korrekt till dina webbläsarinställningar och öka användbarheten för dig som besökare.